Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.30 (2023)/09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.


1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος

2. ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: Μάλλιου Κωνσταντίνα (Νάντια)

3 .ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντωνοπούλου Αικατερίνη (Καίτη)

4. ΤΑΜΙΑΣ: Πολυχρονάκης Χριστόδουλος

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α’: Ιβάντσικ Ουλιάνα

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β’: Κυρζίδης Αθανάσιος

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Βλάχου Ελένη


Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 - ΑΛΛΑΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.18 (2021)/24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρακάση Νίκη 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Δεσύπρη Μαριάννα

4.ΤΑΜΙΑΣ: Πολυχρονάκης Χριστόδουλος

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α’:  Ιβάντσικ Ιουλιάνα 

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β’: Μπαρτσελιώτης Κων/νος 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Τσιμέκας Νικόλαος


Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.18 (2021)/24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρακάση Νίκη 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Δεσύπρη Μαριάννα

4.ΤΑΜΙΑΣ: Πολυχρονάκης Χριστόδουλος

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α’:  Ιβάντσικ Ιουλιάνα 

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β’: Μπαρτσελιώτης Κων/νος 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Τσιμέκας Νικόλαος


Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.1(2017)/28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. 


1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος

2. ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ : Κοντοπίδης Δημήτριος 

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Σπίνου Άννα 

4. ΤΑΜΙΑΣ: Σαραντίδης Γαβριήλ

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α’:  Πρόγκα Κων/να Διονυσία 

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β’: Μπαρτζελιώτης Κων/νος 

7 .ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Δεσύπρη Μαριάννα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Πρακτικό αρ.1 (2017)/28 Ιουνίου 2017, είναι τριετής από 28/6/2017 έως 30/6/2020.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ