ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ORPHACODE, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ORPHANET - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Α. ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ KAI ΚΩΔΙΚΟΙ ORPHANETΒ. ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ORPHANETΓ. ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ORPHANETΔ. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ORPHANET


Ε. ΣΠΑΝΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ORPHANET


ΣΤ. ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ORPHANET