ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.docx

9ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ 26.9.2019.docx

10ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ 12.12.2019.docx

11ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ 31.1.2020.docx

14ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.27.6.2020.docx

18ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΕΟΥ Δ.Σ.24.1.2021.docx

24ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 09.05.2022.pdf

25ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΕΟΥ Δ.Σ.15.06.2022.pdf

30ον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΕΟΥ Δ.Σ.09.06.2023.pdf


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ Ζ’ Ε.Γ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ ΕΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΑ .pdf

Ζ' ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Γ.Σ.09.06.2023.pdf

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΜΑΪΟΣ 2023.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 - ΜΑΪΟΣ 2023.pdf

Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός 2023.pdf

Προϋπολογισμός 2024.pdf

ΑΘΗΝΑ 12.05.2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΕΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021_ 2022.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021_ ΜΑΙΟΣ 2022.pdf

Προϋπολογισμός 2023.pdf

«ΑΘΗΝΑ 17/05/2021 ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ Ε’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Ε.Ο.Σ. –Σ ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.)»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.docx