ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., προβλέπεται η συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.) στην οποία εγγράφονται μέλη ύστερα από πρόταση του ΔΣ και που σκοπό έχει την άρτια επιστημονική ενημέρωση της Ομοσπονδίας και την υποστήριξη σε επιστημονικά θέματα των μελών - συλλόγων που εκπροσωπεί ενώπιον Δημοσίων ή Ιδιωτικών φορέων.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει ρόλο αποκλειστικά γνωμοδοτικό και προσφέρει τις υπηρεσίες τις εθελοντικά. Τα δε μέλη αυτής δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε δίνατε δε να ανακληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. Η Επιστημονική Επιτροπή συντονίζεται από ένα (1) μέλος της το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο πρόεδρος εισηγείται την ενεργοποίηση της επιτροπής με τη σύνταξη σχεδίου επιστολής προς διάφορούς επιστήμονες με διαμορφωμένη φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ε.Ε. στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία του επιστήμονα και που θα συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό αυτού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ομοσπονδία να απευθυνθεί σε επιστήμονες που έως σήμερα έχουν στηρίξει το έργο της και έχουν συνεργαστεί σε διάφορα επίπεδα.

Μέχρι στιγμής, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (αλφαβητικά) είναι:

Γαζούλη Μαρία, Βιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γκιργκινούδης Παναγιώτης, Βιολόγος - Βιοχημικός, Διευθυντής Διεύθυνσης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Εγγλεζοπούλου Αδαμαντία, Οικονομολόγος, MSc, PhD(c) - Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» - Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Σπάνιων-Πολύπλοκων Παθήσεων

Θεοφίλου Παρασκευή, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας  στο Υπουργείο Υγείας

Θηραίος Ελευθέριος, Γενικός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ - Κέντρο υγείας Βάρης, WHO NCD/PHC Consultant, Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Μακρυθανάσης Περικλής, MD, PhD, FMH, PD, Κλινικός Γενετιστής, Ερευνητής Β΄, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Μιχελακάκη Ελένη, Βιοχημικός Ph. D., Διευθύντρια Δ/νσης Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Μοσχονάς Νικόλαος, Καθηγητής Ιατρικής, Μοριακής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Παπαδήμας Γιώργος, Ιατρός – Νευρολόγος, Α’ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο  Νοσοκομείο

Φρυσίρα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών