ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Το νέο Καταστατικό της Ε.Ο.Σ. –Σ ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 130/28-03-2022 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών που τροποποίησε το ιδρυτικό καταστατικό που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 461/08-12-2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και με καταγραφή με Α.Μ. 841 στο βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΑ[223].pdf