ΟΟΣΑ ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ 2022

Η σειρά των προφίλ υγείας ανά χώρα Τα προφίλ υγείας ανά χώρα στη σειρά Η κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ παρέχουν μια συνοπτική επισκόπηση της υγείας και των συστημάτων υγείας στην ΕΕ / στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε συνάρτηση με τις σχετικές πολιτικές. Δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις σε κάθε χώρα ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής και άσκησης επιρροής με ένα μέσο αμοιβαίας μάθησης και εθελούσιων ανταλλαγών.

Διαβάστε Περισσότερα
Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

«Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν καλές συνθήκες στον χώρο εργασίας, να ζουν ανεξάρτητα, να έχουν ίσες ευκαιρίες, να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή της κοινότητας στην οποία ανήκουν. Όλοι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη ζωή χωρίς εμπόδια. Και είναι υποχρέωσή μας, ως κοινότητα, να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους».

Διαβάστε Περισσότερα
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020 (2019/2975(RSP))

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ COVID-19

Τα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο μπήκαν στην κρίση COVID-19 και βιώνουν ήδη την περιθωριοποίηση. Ενώ οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ανέλαβαν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για την αναπηρία, αυτές δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Η κατάσταση της υπάρχουσας περιθωριοποίησης των ΑμεΑ και της περιορισμένης κυβερνητικής στήριξης έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, όπου τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί ιδιαίτερα με καταστροφικές συνέπειες.

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ - 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΑμΠΟ), ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (ΑΝΑΠΗΡΙΑ >80%) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ (α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021)

Διαβάστε Περισσότερα
Δελτίο Τύπου για την Έρευνα Υγείας έτους 2019

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται στοιχεία για την υγεία του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, όπως προέκυψαν από τη δειγματοληπτική Έρευνα Υγείας έτους 2019.

Διαβάστε Περισσότερα