Στην ενότητα αυτή αναφέρονται βασικά σημεία και επισημάνσεις όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε συνέχεια παρουσιάσεων, που έγιναν στο πλαίσιο των ενημερωτικών διαδικτυακών εκδηλώσεων και διαπραγματεύονται διάφορα θέματα που σχετίζονται με τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις.


01/12/2021  

«Διατροφική Διαχείριση Σπανίων Νοσημάτων» 

Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ)

Διαχείριση της Χρόνιας φλεγμονής24/11/2021   

«Ομοιοπαθητική Ιατρική.  Μία εναλλακτική προσέγγιση στη διάγνωση και στη θεραπευτική διαχείριση Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων» 

Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

https://drive.google.com/file/d/1Q2OitZndRWYk6lZhcBrfIal4xURj3UdZ/view?usp=sharing


10/11/2021   

«Βελονισμός, μία εναλλακτική προσέγγιση στη θεραπευτική διαχείριση 

και αποκατάσταση Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων»

 Ελληνική Ιατρική Εταιρία Βελονισμού (ΕΙΕΒ)

https://drive.google.com/file/d/1VYu3lUYyssiIul0WMTrrOV7PHGHM93cJ/view?usp=sharing