ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ COVID-19

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ COVID-19.pdf

Τα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο μπήκαν στην κρίση COVID-19 και βιώνουν ήδη την περιθωριοποίηση. Ενώ οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ανέλαβαν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για την αναπηρία, αυτές δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Η κατάσταση της υπάρχουσας περιθωριοποίησης των ΑμεΑ και της περιορισμένης κυβερνητικής στήριξης έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, όπου τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί ιδιαίτερα με καταστροφικές συνέπειες.